Koti » Uutiset » Kansallinen huomio: vuonna 2016 valtio julkaisi 7 politiikkaa lyijyakkuteollisuuden standardoimiseksi

Kansallinen huomio: vuonna 2016 valtio julkaisi 7 politiikkaa lyijyakkuteollisuuden standardoimiseksi

Luettu:0     Kirjoittaja:Sivustoeditori     Julkaisuaika: 2022-09-21      alkuperä:paikka

Tiedustella

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Viime vuosina, kun ympäristönsuojelun valvonta on vahvistunut ja lyijyakkujen tuotannossa ja kierrätyksessä esiintyvät saastumisongelmat, valtio on peräkkäin julkaissut 7 politiikkaa viimeisten 16 vuoden aikana lyijyakkuteollisuuden säätelemiseksi.Tässä numerossa sähköajoneuvoteollisuus keskittyy selvittämään ja julkaisemaan tärkeitä valtion myöntämiä käytäntöjä tiedoksi.


01 'Saastumisen ehkäisyä ja käytettyjen paristojen valvontaa koskeva tekninen politiikka'


Vuonna 2003 julkaistiin 'Tekninen politiikka pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jäteakkujen vähentämiseksi', joka ensimmäistä kertaa selvensi lyijyakkujen tuotanto-kierrätys-hävittämistä koskevia vaatimuksia.Saastumisen ja jätettyjen lyijyakkujen ehkäisyn osalta tämä toimenpide edellyttää, että jätetyt lyijyakut tulee käsitellä vaarallisena jätteenä ja että käytettyjen lyijyakkujen kierrätys ja purkaminen tulee suorittaa erityisissä tiloissa.Kierrätyksen ja purkamisen yhteydessä muovit, lyijylevyt, lyijypitoiset materiaalit ja jätehappo tulee kierrättää ja käsitellä erikseen.02 'Puhtaamman tuotannon vakiojätteen lyijyakkujen kierrätysteollisuus'


Marraskuussa 2009 ympäristönsuojeluministeriö julkaisi 'puhtaamman tuotannon standardijätteen lyijyakkujen kierrätysteollisuuden'.Käytössä olevien lyijyakkujen keräämiselle, kuljetukselle, lisääntymiselle ja kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle asetetaan selkeät ja täsmälliset vaatimukset.Samalla valtio ottaa käyttöön kannustinpolitiikkaa seuraavissa kahdessa seikassa alan terveen kehityksen ohjaamiseksi.1. Muotoile etuuskohteluun oikeuttavaa talouspolitiikkaa, joka kannustaa valmistajia ottamaan käyttöön kehittynyttä saastumatonta toissijaista lyijyteknologiaa ja edistää Kiinan toissijaisen lyijy- ja lyijyakkuteollisuuden kestävää kehitystä;2. Kannustaa toissijaisia ​​lyijyyrityksiä parantamaan laitteitaan ja vahvistamaan sekundäärilyijyteollisuutta ja akkujen yhteistyötä teollisuudenalojen välillä.


03 'Tekninen politiikka pilaantumisen ehkäisemiseksi ja käytettyjen paristojen vähentämiseksi (kommenttiluonnos)'


Ympäristönsuojeluministeriö julkaisi 16. helmikuuta 2016 'Tekninen politiikka jäteakkujen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi (kommenttiluonnos)'.Ydin on: lisää lyijyn talteenottoa.Tämä on politiikan ensimmäinen versio 13 vuotta sen julkaisemisen jälkeen.'Luonnos' huomautti: Vuoteen 2017 mennessä lyijyakkujen kierrätysprosessissa resurssien kokonaiskäyttöaste nousee yli 90 %:iin, lyijyn kokonaishyötyaste nousee yli 98 %:iin ja lyijyakkujen päästöt. avainalueilla vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna;Edistää vuonna 2020 kansallisen lyijyresurssien kierrätysjärjestelmän muodostamista lyijypäästöjen vähentämiseksi entisestään.


04 'Vaarallisten jätteiden liiketoimintalupaa koskevat hallinnolliset toimenpiteet (tarkistettu luonnos)'


Vuonna 2017 julkaistiin 'Toimenpiteet vaarallisten jätteiden toimilupien hallinnosta (tarkistettu luonnos)', jossa määrätään selkeästi, että vaarallisten jätteiden keräämistä, varastointia, hyödyntämistä ja hävittämistä harjoittavat yksiköt sijaitsevat Kansantasavallan alueella. Kiina vastaanottaa vaarallisia jätteitä näiden toimenpiteiden määräysten mukaisesti.Toimiluvat ja vaarallisten jätteiden toimilupien hakemisen ehdot ja menettelyt vahvistavat vaarallisten jätteiden keräys-, varastointi-, hyötykäyttö- ja loppusijoitustoiminnan valvontaa ja johtamista sekä ehkäisevät vaarallisten jätteiden saastuttamista ympäristöön.


05 Toimintasuunnitelma pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lyijyjätevarastointiakkujen vähentämiseksi


Tammikuussa 2019 Ekologia- ja ympäristöministeriö ja yhdeksän muuta ministeriötä ja toimikuntaa julkaisivat yhdessä toimintasuunnitelman lyijyjäteakkujen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.'Suunnitelma' keskittyy lyijyakkujätteiden laittoman keräyksen ja käsittelyn aiheuttaman ympäristön pilaantumisen korjaamiseen, laajennetun tuottajavastuun järjestelmän toteuttamiseen sekä jätelyijyakkujen keräys- ja käsittelyasteen parantamiseen.Vuoteen 2020 mennessä lyijyakkujen tuotantoyritykset toteuttavat jätelyijyakkujen standardoidun keräysasteen ottamalla käyttöön laajennetun tuottajavastuujärjestelmän 40 prosenttiin;vuoteen 2025 mennessä käytettyjen lyijyakkujen standardisoitu keräysaste nousee 70 prosenttiin;kaikki standardoidulla tavalla kerätyt jätelyijyakut käytetään ja hävitetään turvallisesti.


06 'Käytettyjen lyijyakkujen kierrätyksen tekniset tiedot'


Huhtikuussa 2019 valtion markkinoiden sääntelyviranomainen ja kansallinen standardointivirasto hyväksyivät virallisesti kansallisen standardin 'Tekniset vaatimukset jätelyijyakkujen kierrätyksen' julkaisemisen.Siinä määrätään jätettyjen lyijyakkujen keräyksen, varastoinnin, kuljetuksen ja siirron käsittelymenetelmät ja hallintatoimenpiteet, jotka edistävät käytettyjen lyijyakkujen kierrätyksen ja hyödyntämisen standardointia tuotantoyrityksissä, ehkäisevät sekundääristä saastumista ja säätelevät koko jäteakkujen kierrätysteollisuus.Kehityksellä on esimerkillinen rooli.Tämä tarkoittaa myös sitä, että jätelyijyakkujen kierrätysteollisuus on virallisesti astunut 'vaatimustenmukaisuuden' tielle.


07 'Väliaikaiset toimenpiteet lyijyakkujen kierrätyksen ja käytön hallinnoimiseksi'


Valtio julkaisi elokuussa 2019 'Väliaikaiset toimenpiteet lyijyakkujen kierrätyksen ja käytön hallintaa varten (kommenttiluonnos)' ottaakseen käyttöön lyijyakkujen kierrätyksen tavoitevastuujärjestelmän ja rohkaistakseen lyijyakkujen valmistajia ja jätteiden lyijyakkujen kierrätysyritykset muodostavat yhteenliittymän kierrätystavoitteen täyttämiseksi.Vuoden 2025 loppuun mennessä standardisoidun kierrätysasteen pitäisi olla yli 60 %, ja valtio säätää kierrätystavoitetta ajoissa alan kehityksen mukaan.


Yhteenvetona voidaan todeta, että valtio kiinnittää enemmän huomiota lyijyakkuteollisuuden kehittämiseen.Kansallisen politiikan ohjauksessa lyijyakkuteollisuus on menossa positiiviseen ympäristönsuojelun ja standardoinnin suuntaan, vaikka litiumakut estävätkin nyt jossain määrin lyijyakkujen kehitystä., mutta nämä käytännöt ja määräykset johtavat lyijyakkuteollisuuden korkealaatuisen kehityksen tielle.


Tuotekysely
Puhelin:
+86-020-81234325
Whatsapp ja Skype:
+8615112014583
Tietoa Meistä​​​​​​​
Yrityksemme on vilpittömästi valmis tekemään yhteistyötä yritysten kanssa kaikkialta maailmasta saavuttaakseen win-win-tilanteen, koska talouden globalisaatiotrendi on kehittynyt vastustamattomalla voimalla.
Tilata
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi viimeisimmät uutiset.
Tekijänoikeus 2022 Guangdong Tongli Power Technology Co., Ltd. Sitemap / Tuki Leadong.