Koti » Uutiset » Analyysi nykytilanteesta ja Kiinan lyijyakkuteollisuuden markkinoiden kysynnän ja tarjonnan analyysista vuonna 2021 Litiumpariston vaihto tulee yhä selvemmäksi

Analyysi nykytilanteesta ja Kiinan lyijyakkuteollisuuden markkinoiden kysynnän ja tarjonnan analyysista vuonna 2021 Litiumpariston vaihto tulee yhä selvemmäksi

Luettu:0     Kirjoittaja:Sivustoeditori     Julkaisuaika: 2022-09-21      alkuperä:paikka

Tiedustella

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Kiinan lyijyakkujen viestintäkentän kysyntä laskee


Sen jälkeen kun teollisuustuotteiden tuotantolupajärjestelmä otettiin käyttöön lyijyakkuteollisuudessa vuonna 2003, valtio on julkaissut joukon ympäristönsuojelupolitiikkaa ja -standardeja lyijyakkuteollisuuden valmistukseen ja kierrätykseen.Happoakkuteollisuuden keskittyminen ja teollisuuden parantaminen.


Tällä hetkellä maani talouskasvun muuttuessa maan ympäristönsuojeluvaatimukset lyijyakkuteollisuudelle kasvavat päivä päivältä.Viime vuosina kotimaassani lyijyakkujen tuotanto on ollut suhteellisen vakaata, mutta 5G-verkon rakentamisen kiihtyessä lyijyakkujen haitat ovat vähitellen nousseet esiin ja kysyntä viestintäalalla laskee.


1. Lyijyakkuteollisuuden kehityksen säätelemiseksi on julkaistu useita politiikkoja


Viime vuosina kotimaani on peräkkäin julkaissut useita politiikkoja, joilla säännellään lyijyakkuteollisuuden kehitystä, mukautetaan teollisuuden rakennetta, poistetaan tuotantokapasiteettia taantuvia yrityksiä, parannetaan teollisuuden tulokynnystä ja vahvistetaan teollisuuden oikaisemista. saastuminen.Vuodesta 2017 lähtien maan politiikan muotoilussa Kiinan lyijyakkuteollisuudelle on ollut kaksi päälinjaa.


Päälinja on jätettyjen lyijyakkujen kierrätystä ja hyödyntämistä koskevien veropolitiikan muotoilu.Syynä muotoiluun on se, että perinteisten kierrätyslyijyyritysten verotus on noin 11 %, kun taas yksityisten lyijynkierrätysyritysten verotus on vain noin 2-4 % ja yksittäisiä yrityksiäkin on., uusi akkulasku vähennetään vanhan akun myyntipanoksena.Yllä oleva ilmiö ei vain aiheuttanut maalle verotulojen menetystä, vaan aiheutti myös ilmiön 'huono raha ajaa hyvää rahaa' lyijyhappovarastointiteollisuudessa.


Tämän päälinjan alla oleva 'Hallinnolliset toimenpiteet vaarallisten jätteiden liiketoimilupia varten (tarkistettu luonnos') selventää, että 3 prosentin alhaisen veroprosentin tukipolitiikka on hyväksytty, jotta jätteiden lyijyakkujen kierrätysverolähdettä voidaan kohtuullisesti valvoa verotusta.Lyijyakkujen valmistajien keskitetyn keräyksen ja alueiden välisen siirtojärjestelmän pilottityösuunnitelma julkaistiin lyijyakkujen kierrätysprosessin standardoimiseksi entisestään.


Toinen päälinja on tekninen päälinja, joka näkyy lyijyakkujen kansallisen standardin muotoilussa.Vuonna 2018 toimivaltainen osasto julkaisi 'Uuden kansallisen akkustandardin', joka selvensi lyijyakkuteollisuuden 'kevyt ja korkean energian' teknisen muutoksen suuntaa ja käytti sitä apuhallintana. menetelmä edistää uutta kansallista standardia sähköpolkupyörille.


Myöhemmin julkaistiin 'Venttiilisäädetyt lyijyakut sähköpyörille', joka selvensi lyijyakkuteollisuuden 'kevyt ja korkean energian' teknisen muutoksen suuntaa ja käytti tätä apuhallintana. menetelmä edistää uutta kansallista standardia sähköpolkupyörille.Alan kehitystilanne on ankara ja joidenkin etulinjan sähköpyöräkauppiaiden palautteen perusteella voidaan ennustaa, että asiaan liittyvä johtaminen ja valvonta kiristyy tulevaisuudessa ja toimialaympäristö on ankarampi.


2. Kiinan lyijyakkujen tuotanto on suhteellisen vakaa


Viime vuosina kotimaassani lyijyakkujen tuotanto on ollut suhteellisen vakaata ja pysynyt yli 200 miljoonassa kVA:ssa.Kiinan kevyen teollisuuden tietokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kotimaani lyijyakkujen tuotanto vuonna 2019 oli 2 024,89 miljoonaa kVA, mikä on 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Vuonna 2020 kotimaani lyijyakkujen teho oli 227,36 miljoonaa kVA, mikä on 12,28 % enemmän kuin vuotta aiemmin..


Rakenteellisesta näkökulmasta kotimainen lyijyakkujen tuotanto on keskittynyt pääasiassa Zhejiangiin, Hubeihin ja Hebeihin, ja lyijyakkujen tuotanto näissä kolmessa paikassa on noin 55 % kansallisesta kokonaismäärästä;Tuotannon osuus on yli 5 % ja lyijyakkujen tuotanto muilla alueilla alle 5 %.


Zhejiangin maakunnassa on korkein kotimainen lyijyakkujen tuotanto, ja sen osuus maan kokonaislyijyakkujen tuotannosta on 30 %;seuraa Hubein maakunta, jonka osuus on 13 %;Hebein maakunnan tuotanto on kolmannella sijalla 12 prosentin osuudella.


3. Lyijyakkujen kysyntä viestintäalalla laskee


Viestintäalalla käytetty lyijyakku on viestintäverkon avaininfrastruktuuri, jota käytetään pääasiassa viestintäkeskuksessa, tukiaseman virtalähteen tasavirtajärjestelmässä jne. Vuotta 2019 pidetään 5G-kehityksen ensimmäisenä vuotena , ja valtavirran operaattorit ovat nopeuttaneet 5G-verkkojen käyttöönottoa.Kiinan hallitus on vuodesta 2020 lähtien ottanut intensiivisesti käyttöön 5G:tä ja muita uusia infrastruktuuriprojekteja.Kiina tulee johtamaan maailmaa ja edistämään nopeasti 5G-verkkojen rakentamista.Teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö julkisti 26.1.2020 tiedon, että kotimaassani avataan yli 600 000 uutta 5G-tukiasemaa vuonna 2020. Samalla tämä asettaa korkeammat vaatimukset tukiasemissa käytettäville akuille.Lyijyakkujen haitat tulevat vähitellen esiin, ja monet toimijat ovat alkaneet kääntyä litiumakkujen puoleen.


Verrattuna 4G-tukiasemissa käytettyihin lyijyakkuihin, litiumrautafosfaattiakuilla on ilmeisiä etuja turvallisuuden, käyttöiän sekä nopean latauksen ja purkamisen suhteen.Tällä hetkellä sopivin tekninen reitti kotimaisille 5G-tukiasemien energiavarastoakuille.Alan sisäpiiriläiset huomauttivat, että yleinen trendi on, että viestintätukiaseman varavirtaakku korvaa vähitellen lyijyakun litiumrautafosfaattiakulla.


Teknisestä näkökulmasta litiumrautafosfaattiakuilla on pitkä käyttöikä, nopea lataus- ja purkausnopeus sekä vahva korkean lämpötilan kestävyys, mikä voi vähentää käyttökustannuksia ja parantaa 5G-tukiasemien toimintatehokkuutta.Yleensä lyijyakkujen syklin käyttöikä on 3-5 vuotta ja lataus- ja purkukertojen määrä on 500-600 kertaa, kun taas litiumrautafosfaattiakkujen käyttöikä on yli 10 vuotta ja kertaluku lataus ja purkautuminen on yli 3000 kertaa.Eli koko tukiaseman elinkaaren ajan Jos lyijyakkua käytetään, akku on vaihdettava, kun taas litiumrautafosfaattiakkua ei tarvitse vaihtaa.


Vaikka litiumrautafosfaattiakun hinta on 1-2 kertaa korkeampi kuin lyijyakun hinta tässä vaiheessa, litiumrautafosfaattiakun hinta on vain 1/3 lyijyakun kustannuksista, kun käyttöikä on 5000 syklit.Pitkän aikavälin taloudellisen hyödyn näkökulmasta litiumrautafosfaattiakkujen käyttökustannukset ovat alhaisemmat.


Kansallisten politiikkojen vahvan tuen, kuten uuden kansallisen standardin aiheuttaman akkujen 'kevyyden' ansiosta lyijyn määrä vähenee suoraan.Litiumhissien toissijaiset akut ovat vähitellen korvaamassa lyijyakkuja.Vuonna 2020 China Tower ei käytä lyijyakkuja ollenkaan.Aiemmin China Mobile Communications Group Co., Ltd. ilmoitti myös, että se aikoo ostaa yhteensä 610,2 miljoonaa Ah (3,2 V:n erittely) litiumrautafosfaattiakkuja viestintää varten enintään 2,508 miljardilla yuania.


Julkisen tiedon mukaan vuonna 2020 litiumrautafosfaatin kysyntä uusille ja kunnostetuille 5G-tukiasemille on noin 10 GWh.Tulevaisuudessa litiumrautafosfaattiakkujen markkinakysyntä jatkaa kasvuaan ja lyijyakkujen kysyntä jatkaa laskuaan.Yleensä kotimaan viestinnän tukiasemien akkujen käyttöikä on 5 vuotta.Laskelman mukaan, että tukiasema on varustettu kahdella sarjalla 48V400Ah lyijyakkuja, kunkin tukiaseman tarve on 38,4Kvah.Tästä syystä tulevaisuuteen suuntautuvien laskelmien mukaan vuonna 2020 kotimaani viestintäalan uusien tukiasemien lyijyakkujen kysyntä laskee edelleen 23,04 miljoonaan kVA:een.


Vaikka litiumrautafosfaattiakkuja on käytetty laajalti 5G-tukiasemissa ja niiden sovellustekniikka on saavuttanut nykyiset 5G-tukiaseman vara-akkustandardit, kestää kuitenkin aikaa, ennen kuin oivaltaa litiumrautafosfaattiakkujen laajamittainen käyttö tukiasemissa. .Nykyisiä lyijyakkuja ei ole poistettu kokonaan käytöstä, ja kestää vähintään 5-8 vuotta, ennen kuin litiumrautafosfaattiakut korvaavat kaikki lyijyhappoakut.


Lisäksi litiumrautafosfaattiakkujen kierrätyksen korkea tekninen kynnys, monimutkainen kierrätysprosessi ja rajoitettu kierrätysarvo rajoittavat myös litiumrautafosfaattiakkujen laajamittaista kehitystä.Lyijyakkujen kierrätysprosessi on kypsä, ja kierrätysprosessi on yksinkertainen ja sillä on tiettyjä taloudellisia etuja.seksiä.


Siksi litiumin sähköistymisestä tulee yleisesti ottaen trendi joissakin sovellusskenaarioissa, mutta tilanteissa, joissa virrankulutus ja korkeat turvallisuusvaatimukset ovat lyijyakuilla edelleen korvaamattomia etuja, mutta litiumakkuteknologian ja turvallisuuden kehittyessä Jatkuvalla parantuessa lyijyakkujen korvaaminen litiumakuilla tulee yhä selvemmäksi.


Kaiken kaikkiaan viestintäalalla tukiasemien lyijyakkujen kysyntä kotimaassani vähenee vähitellen, mutta kestää jonkin aikaa, ennen kuin lyijyhappoakut korvataan kokonaan litiumakuilla.


Lisätietoja tämän toimialan tutkimuksesta ja analyyseista on Prospective Industry Research Instituten laatimassa 'Kiinan lyijyakkuteollisuuden markkinanäkymät ja investointien strategisen suunnittelun analyysiraportti'.Samaan aikaan Prospective Industry Research Institute tarjoaa teollista big dataa, teollista suunnittelua, teollista sovellusta, teollisuuspuistojen suunnittelua ja teollisuuden investointien edistämistä.Ratkaisut, kuten sijoitusten houkutteleminen, listautumisannin varainhankinnan toteutettavuustutkimus ja esitteen kirjoittaminen.


Tuotekysely
Puhelin:
+86-020-81234325
Whatsapp ja Skype:
+8615112014583
Tietoa Meistä​​​​​​​
Yrityksemme on vilpittömästi valmis tekemään yhteistyötä yritysten kanssa kaikkialta maailmasta saavuttaakseen win-win-tilanteen, koska talouden globalisaatiotrendi on kehittynyt vastustamattomalla voimalla.
Viimeisimmät Uutiset​​​​​​​
Tilata
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi viimeisimmät uutiset.
Tekijänoikeus 2022 Guangdong Tongli Power Technology Co., Ltd. Sitemap / Tuki Leadong.